Adaptive Hybrid Surgery Analysis

Spis treści

Ignorowanie ograniczeniaW niektórych przypadkach można wybrać zignorowanie naruszonego (podświetlonego na czerwono lub żółto) celu dla OAR. Przykład może stanowić narząd, w którym istniały ubytki przed radioterapią (np. całkowita utrata słuchu).

Aby zignorować cel, usuń zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru dla D₅₀ lub Max .

Nr art.: 60919-43PL

Data publikacji: 2020-06-04