Adaptive Hybrid Surgery Analysis

Spis treści

Uruchamianie przeglądania 3D

Aby wyświetlić DVH i układ 3D Dose Review:

Krok

1.

Otwórz menu Data.

2.

Wybierz układ Dose Review 3D.

Zostanie wyświetlony DVH.

Nr art.: 60919-43PL

Data publikacji: 2020-06-04