Adaptive Hybrid Surgery Analysis

Spis treści

Obliczenia

Po uruchomieniu aplikacja Adaptive Hybrid Surgery Analysis analizuje wybrany zestawy danych i oblicza wyniki trzech planów potencjalnej radioterapii. Obliczanie odbywa się według następujących etapów:

Krok

1.

Aplikacja Adaptive Hybrid Surgery Analysis dodaje kontur powierzchni do zestawu danych.

2.

Analizuje zawartość konturu powierzchni jako równoważną objętość wody.

Z wykorzystaniem konturu powierzchni generowany jest wodny model do obliczenia dawki na podstawie algorytmu Pencil Beam z użyciem jednolitej gęstości elektronowej równoważnej gęstości wody.

3.

Oblicza efekty w tej objętości dla trzech planów terapii opracowanych z użyciem szablonu:

  • cf-SRT: Konwencjonalna frakcjonowana radioterapia stereotaktyczna.

  • hf-SRS: Hipofrakcjonowana radiochirurgia stereotaktyczna.

  • sf-SRS: Pojedyncza frakcjonowana radiochirurgia stereotaktyczna.

4.

Potencjalne efekty tych trzech obliczonych planów leczenia są przedstawione dla wybranego guza i każdego OAR w zestawie danych.

Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi oprogramowania Physics Administration.

Nr art.: 60919-43PL

Data publikacji: 2020-06-04