Adaptive Hybrid Surgery Analysis

Spis treści

Sprawdzanie histogramu DVH

Informacje na temat DVH i układu Dose Review 3DGłównym celem planu leczenia jest napromieniowanie obszarów o wysokim procencie zmian nowotworowych konkretną dawką przy utrzymaniu dawki dostarczanej do zdrowej tkanki na jak najniższym poziomie. Ten współczynnik może stanowić dobre kryterium oceny stopnia optymalizacji i można go obliczyć bezpośrednio z ekranu histogramu dawka-objętość (DVH) przez odczytanie wartości procentowej dawki dostarczanej do tkanki zdrowej w pozycji pionowej, gdzie do wystarczająco wysokiej frakcji nowotworu dostarczana jest pożądana dawka promieniowania.

DVH jest wyświetlany dla każdego obiektu na układzie Dose Review 3D. Układ wyświetla histogram zbiorczy, na którym widać, do jakiej części objętości dostarczana jest wybrana dawka.

DVH nie może być jedynym kryterium decyzyjnym przy wyborze planu terapii (tj. należy uwzględnić inne kryterium, takie jak rozkład dawki).

Nr art.: 60919-43PL

Data publikacji: 2020-06-04