Adaptive Hybrid Surgery Analysis

Spis treści

Dokumentacja

Informacja o wersji językowej

Wszystkie instrukcje firmy Brainlab są oryginalnie opracowywane w języku angielskim.

Docelowi odbiorcy

Aplikacja Adaptive Hybrid Surgery Analysis jest przeznaczona dla personelu medycznego (lekarze, ich zespoły, pielęgniarki itp.) ze znajomością angielskiego słownictwa technicznego związanego z dziedzinami fizyki medycznej i obrazowania medycznego, wystarczającą do właściwego zrozumienia interfejsu użytkownika oprogramowania Adaptive Hybrid Surgery Analysis.

Jednostki

Wszystkie wartości liczbowe pojawiające się w dokumentach podane są w jednostkach metrycznych. Jeśli nie podano jednostki, zakłada się, że są to milimetry.

Czytanie instrukcji obsługi

W niniejszej instrukcji opisano złożone oprogramowanie lub urządzenia medyczne, których należy używać z zachowaniem ostrożności.

Dlatego ważne jest, aby wszyscy użytkownicy systemu, aparatury lub oprogramowania:

  • dokładnie przeczytali niniejszą instrukcję przed korzystaniem ze sprzętu,
  • zawsze mieli dostęp do tej instrukcji.

Dostępne instrukcje obsługi

Instrukcja obsługi

Treść

Instrukcje obsługi oprogramowania

Szczegółowe instrukcje dotyczące oprogramowania

Instrukcja obsługi oprogramowania Physics Administration

Szczegółowe informacje na temat zarządzania zmierzonymi danymi wiązki i profilami urządzenia

Nr art.: 60919-43PL

Data publikacji: 2020-06-04