Adaptive Hybrid Surgery Analysis

Spis treści

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Budowa anatomiczna pacjenta w miejscu radioterapii może różnić się od budowy anatomicznej przedstawionej w oprogramowaniu. Zmiany anatomiczne mogą zostać spowodowane przez:

  • Usunięcie objętości

  • Rozluźnienie zepchniętych objętości

  • Krwawienie

  • Przesunięcie wynikające z otwarcia czaszki

  • Obrzęk

Ostrzeżenie
Przestroga
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie

Nr art.: 60919-43PL

Data publikacji: 2020-06-04