Adaptive Hybrid Surgery Analysis

Spis treści

Wyświetlanie informacji o obiekcie

Krok

1.

Wybierz Data, aby otworzyć menu Data.

2.

Menu to wyświetla wszystkie obiekty w zestawie danych wraz z objętościami.

Nr art.: 60919-43PL

Data publikacji: 2020-06-04