Adaptive Hybrid Surgery Analysis

Spis treści

Szkolenie

Szkolenie Brainlab

Aby zapewnić bezpieczeństwo i właściwe użytkowanie, przed użyciem systemu wszyscy użytkownicy muszą wziąć udział w obowiązkowym programie szkoleniowym prowadzonym przez autoryzowanego przedstawiciela firmy Brainlab.

Odpowiedzialność

Ostrzeżenie

Elementy systemu i dodatkowe instrumenty mogą być obsługiwane wyłącznie przez przeszkolony personel medyczny.

Nr art.: 60919-43PL

Data publikacji: 2020-06-04