Adaptive Hybrid Surgery Analysis

Spis treści

Informacje o ponownym sprawdzaniu poprawności oprogramowania

Kontekst

Jest to zalecany test ponownie sprawdzający poprawność po dokonaniu drobnych zmian systemu, włączając w to:

  • Poprawki systemu operacyjnego

  • Instalację skanerów antywirusowych

  • Instalację oprogramowania innych producentów

W przypadku istotnych zmian w systemie operacyjnym (nowy system operacyjny, nowy pakiet serwisowy itd.) należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Brainlab.

Nr art.: 60919-43PL

Data publikacji: 2020-06-04