Adaptive Hybrid Surgery Analysis

Spis treści

Dostosowywanie linii izodozyNa wyświetlaczu widoczne są linie izodozy dla wartości ustawionych w szablonie oraz wartość do podświetlenia, którą można zmienić.

Oznaczona kolorystycznie legenda na widoku ACS przedstawia, które linie izodozy są aktualnie wyświetlane jako bezwzględna wartość dawki.

Liczba linii izodozy i rozmycie dawki są adaptacyjne – skalowane odpowiednio do poziomu powiększenia widoku. Im większe powiększenie, tym więcej linii izodozy jest widocznych i tym bardziej przezroczyste jest rozmycie dawki.

Krok

Aby zdefiniować określoną linię izodozy do wyświetlenia, należy wprowadzić jej wartość w polu Highlight .

Nr art.: 60919-43PL

Data publikacji: 2020-06-04