Spine SRS

Innholdsfortegnelse

Fordele ved koronafremgangsmåden

Fordelen ved at markere bestemte volumenelementer som ”skal ofres” er at informere optimeringsfunktionen om, hvilke volumenelementer der skal vælges, når dækningen reduceres. Dette forhindrer dårlige kompromiser såsom reduktion af dækningen i PTV-volumenelementer, som er langt væk fra et OAR.

Planlægningsværktøjer, der mangler denne automatiske koronagenerering, skal typisk oprette hjælpestrukturer manuelt til samme formål. Fordelene ved vores fremgangsmåde er:

  • Automatisering
  • En hurtigere behandlingsplanlægningsproces
  • En garanti for, at koronaobjektet har nøjagtigt den rigtige størrelse, der passer til det tilladte ”offer” i PTV-dækning, hvorved der tilbydes præcis kontrol over kompromiset mellem PTV-dækning og OAR-beskyttelse

Art-nr.: 60919-40DA

Utgivelsesdato: 2019-10-04