Spine SRS

Innholdsfortegnelse

Indstillinger for Physics Administration

Baggrund

Dette afsnit forklarer de indstillinger for Physics Administration, der er særligt relevante for fremstilling af VMAT-behandlingsplaner, som kan leveres af en lineær accelerator (dvs. godkendt til behandling af den lineære acceleratorkonsol uden fejl og leveret uden stop eller strålestandsning). Der henvises til afsnittet med generelle oplysninger i Softwarebrugervejledning til Physics Administration for yderligere oplysninger om de resterende indstillinger.

Alle parametre afhænger af den lineære accelerators formåen og nogle gange af det R&V-system, den er tilsluttet. Derfor er det vanskeligt at angive generelle værdier, og Brainlab kan ikke garantere korrektheden af visse af de nedenfor angivne værdier. I tilfælde af tvivl, bedes man kontakte producenten af den lineære accelerator.

Egenskaber/generelle parametre/maskinparametre

ParameterBeskrivelse
Tilladte kollimatorvinkler, tilladte tabelvinkler (eller ringvinkler), tilladte gantry-vinkler

Angiver de tilladte intervaller for kollimatorvinkler, tabelvinkler (eller ringvinkler) og gantry-vinkler. Kliniske protokoller, der indeholder vinkler uden for disse intervaller, kasseres af softwaren.

Minimal og maksimal gantry-hastighed under dosisleveringEn typisk værdi for den minimale gantry-hastighed under dosislevering er 0,5 grader/sek. for Varian- og Elekta-maskiner og 0,3 grader/sek. for MHI Vero.

En korrekt værdi for den maksimale gantry-hastighed er især vigtig for at kunne generere planer, der kan leveres.

Understøttede afstande mellem kontrolpunkter

Liste over afstande mellem kontrolpunkter, der understøttes af den lineære accelerator. Softwaren er konfigureret til at bruge en afstand på 4 grader mellem kontrolpunkter, hvis det er muligt. Hvis 4 grader ikke understøttes af den lineære accelerator, vil den nærmeste værdi fra listen over understøttede værdier blive brugt. De fleste lineære acceleratorer understøtter en afstand på 4 grader.

Dynamisk formåen
Muliggør angivelse af den lineære accelerators formåen angående modulering af dosishastighed og gantry-hastighed. Korrekte indstillinger i dette afsnit er især vigtige for at generere planer, der kan leveres. Der henvises til afsnittet Dosismodulering for yderligere detaljer.

For maskiner, der understøtter modulering af gantry-hastighed, er den typiske værdi for ændring i maksimal gantry-hastighed 0,75 (grader/sek.)/kontrolpunkt.

 • Brainlab Novalis Classic bør anvendes ved en ”konstant dosishastighed” og ”konstant gantry-hastighed”. Brug Only Dose Rates From Dose Rate List.
 • MHI Vero bør anvendes ved en ”konstant dosishastighed” og ”konstant gantry-hastighed”. Brug Any Dose Rate Between Minimum And Maximum Of Dose Rate List.
 • Ældre lineære acceleratorer fra Elekta bør anvendes ved en ”variabel dosishastighed” og ”konstant gantry-hastighed”. Brug Only Dose Rates From Dose Rate List.
 • Ældre lineære acceleratorer fra Varian bør anvendes ved en ”variabel dosishastighed” og ”konstant gantry-hastighed”. Brug Any Dose Rate Between Minimum And Maximum Of Dose Rate List.
 • Alle resterende (nyere) lineære acceleratorer bør anvendes ved en ”variabel dosishastighed” og ”variabel gantry-hastighed”. Brug Any Dose Rate Between Minimum And Maximum Of Dose Rate List.

Egenskaber/MLC/MLC-begrænsninger

Hvis planer ikke kan leveres, er den hyppigste årsag en bladbevægelse, som overstiger MLC-kontrolenhedens tekniske begrænsninger. Derfor kan en reduktion af værdierne i dette afsnit hjælpe med at oprette behandlingsplaner, der kan leveres.

Der er tre mulige begrænsninger for bladbevægelsen:

 1. Maksimal bladhastighed: Den vigtigste begrænsning er den maksimale bladhastighed. En typisk værdi er 25 mm/sek. for de fleste af de understøttede maskiner. Brainlab Novalis Classic er dog begrænset til 10 mm/sek., og Elekta Agility understøtter 35 mm/sek.

 2. Maksimal bladbevægelsesafstand pr. gantry-grad: Bladbevægelse er desuden begrænset pr. mængde af gantry-grad. En typisk værdi for Varian- eller Elekta-maskiner er 5,5 mm/grad, og en typisk værdi for MHI Vero er 4,4 mm/grad.

 3. Maksimal bladbevægelsesafstand pr. overvågningsenhed: En anden begrænsning er mængden af bladbevægelse pr. leveret overvågningsenhed. Denne begrænsning er normal ikke nødvendig for Varian- eller Elekta-maskiner. MHI Vero-maskiner kræver en grænse på 4,5 mm/MU.

[Pr. energi/modalitet] Indstillede parametre/acceleratorindstillinger/dosishastigheder

Understøttede dosishastigheder

Angiver alle understøttede (nominelle) dosishastigheder. Afhængigt af den valgte konfiguration i Dynamisk formåen bruger behandlingsplaner en eller flere dosishastighed(er) fra denne liste eller dosishastigheder mellem minimum og maksimum på denne liste.

De fleste lineære acceleratorer fra Varian understøtter 100, 200, 300, 400, 500 og 600 MU/min. i Std-tilstand og højere dosishastigheder i SRS- eller FFF-tilstand.

De anbefalede værdier for VMAT-leveringer med MHI Vero er 200, 250, 300, 350 og 400 MU/min.

[Pr. energi/modalitet] Indstillede parametre/acceleratorindstillinger/MU og behandlingsbegrænsninger

Der er nede og øvre grænser for antallet af overvågningsenheder, der kan leveres pr. bue og også pr. buegrad.

Hvis en behandlingsplan kræver mere end den øvre grænse for overvågningsenheder for en given bue, opdeler softwaren buen i flere buer. De resulterende buer kaldes dele og skal bestråles én efter én.

Nogle maskiner understøtter en højdosisteknik. De øvre grænser for denne tilstand kan indstilles separat:

 • Maksimal MU pr. bue: Det maksimale antal overvågningsenheder pr. individuel bue (pr. del). En bue, der overstiger denne grænse, vil blive inddelt i dele. Se dokumentationen til den lineære accelerator og/eller R&V for en velegnet værdi. Typiske værdier for ældre maskiner er 999 MU. Nyere maskiner kan normalt levere op til 7.200 MU i én bue.

 • Minimal MU pr. bue: Det minimale antal overvågningsenheder pr. buegrad for en individuel bue (pr. del). En typisk værdi for Varian- eller Elekta-maskiner er 0,30 MU/grad, og en typisk værdi for MHI Vero er 0,74 MU/grad.

 • Maksimal MU pr. buegrad: Det maksimale antal overvågningsenheder pr. buegrad for en individuel bue (pr. del). En bue, der overstiger denne grænse, vil blive inddelt i dele. En typisk værdi for Varian- og Elekta-maskiner er 20,00 MU/grad, og en typisk værdi for MHI Vero er 22,20 MU/grad.

Art-nr.: 60919-40DA

Utgivelsesdato: 2019-10-04