Spine SRS

Innholdsfortegnelse

Fuldførelse af plangennemgangen

Genberegning af en plan

Hvis det besluttes at justere en plan, skal planen beregnes igen ved at vælge Calculate. Hvis planen er tilfredsstillende, fortsættes der med at gemme, udskrive og eksportere.

Oprettelse af en anden plan

Advarsel
Art-nr.: 60919-40DA

Utgivelsesdato: 2019-10-04