Spine SRS

Innholdsfortegnelse

xBrain-data (iPlan RT)

Indlæsning af data

For at indlæse data oprettet i iPlan RT Image og iPlan RT Dose skal dataene først konverteres fra DICOM Raw-format ved hjælp af xBrainConverter. Disse data bør kun bruges til ibrugtagning og plansammenligning og ikke til oprettelse af kliniske behandlingsplaner. Eksport er ikke mulig.

Begrænsninger for xBrainConverter

Der gælder følgende begrænsning for xBrain-konverterede data:

  • Eksterne ydre konturer importeret fra xBrainConverter kan ikke beskæres. Justering af brikstoppen har ingen effekt på den ydre kontur.

  • xBrainConverter konverterer og indlæser ikke nogen dosis- eller planoplysninger eller isocentre (f.eks. stråler, buer).

  • xBrainConverter konverterer ikke nogen data, hvis CT’et er lokaliseret.

Begrænset planhensigt

Så snart xBrain-konverterede data er indlæst, indstilles Plan Intent automatisk til Research. I forskningstilstand er funktionen Export deaktiveret, og derfor er klinisk behandling ikke mulig. Importerede xBrain-konverterede data er til ibrugtagning og sammenligning af behandlingsplaner oprettet i denne software med planer oprettet af iPlan RT eller andre tredjepartsplanlægningssystemer.

Objektdefinitioner

Softwaren genkender kun følgende objekter til bestråling:

  • iPlan RT Image: Under Object Creation genkendes kun Structure = Tumor (ikke PTV, GTV eller CTV osv.). Hvis Structure er indstillet til PTV i iPlan RT Image, tildeles Elements til dette objekt som Type = PTV og Role = Undefined. Objekter af Type = PTV placeres under Others og genkendes ikke som kandidater til behandling, selv hvis objekterne tidligere blev behandlet i iPlan RT. Disse objekter kan finjusteres i SmartBrush, inden denne software startes.

  • iPlan RT Dose: Under Object Creation genkendes kun Structure = Tumor (ikke PTV, GTV eller CTV osv.). Hvis Structure er indstillet til PTV i iPlan RT Dose, tildeler Elements dette objekt som Type = PTV og Role = Undefined. Objekter af Type = PTV genkendes ikke som kandidater til behandling, selv hvis objekterne tidligere blev behandlet i iPlan RT. Disse objekter kan finjusteres i SmartBrush, inden denne software startes.

RT QA

Eksport aktiveres i elementet RT QA.

Art-nr.: 60919-40DA

Utgivelsesdato: 2019-10-04