Spine SRS

Innholdsfortegnelse

DICOM-data (tredjepartssystemer)

Import af data

For at importere data fra tredjepartssystemer i RT Elements skal dataene skubbes ved hjælp af en DICOM-netværksforbindelse ved hjælp af BL_IMPORT som AET ved Port 104.

Alle DICOM RT-data, der skubbes til dette AET, vurderes for importkonvertering. For detaljer henvises der til DICOM-overensstemmelseserklæringen på: http://www.brainlab.com/en/DICOM.

Begrænsninger for DICOM RT Import Performer

Der gælder følgende begrænsning for importerede data:

  • DICOM RT Import Performer importerer ikke nogen dosis- eller planoplysninger, som kan bruges af RT Planning Elements.
  • Tilsidesættelser af elektrondensitet importeres ikke i øjeblikket.
  • RT Structure Set-konturer af typen POINT importeres ikke i øjeblikket.
Art-nr.: 60919-40DA

Utgivelsesdato: 2019-10-04