Spine SRS

Innholdsfortegnelse

DVH-overensstemmelsesindekser

Baggrund

Overensstemmelsesindekset angiver, hvor nøjagtigt dosisfordelingens volumen stemmer overens med størrelsen og formen af PTV’et/PTV’erne. Softwaren angiver det omvendte Paddick-overensstemmelsesindeks (CI) og gradientindekset (GI) pr. målvolumen.

Advarsel

Omvendt Paddick-overensstemmelsesindeks (CI)

CI’et beskriver, hvor godt isodosisvolumen på 100 % stemmer overens med målvolumen. Dette beregnes som det omvendte Paddick-CI:  • Det først led sanktionerer normalt væv, der modtager mere end dækningsdosen, Dcoverage.

  • Det andet led sanktionerer kolde pletter (dosis under dækningsdosen) inde i tumorvolumenen.

En perfekt teoretisk dosisfordeling ville have et CI på ”1”.

Gradientindeks (GI)

GI’et beskriver stejlheden af dosisnedgangen fra isodosen på 100 % til isodosen på 50 %:En perfekt teoretisk dosisfordeling ville have et GI på ”1”.

Art-nr.: 60919-40DA

Utgivelsesdato: 2019-10-04