Spine SRS

Innholdsfortegnelse

Sådan formes isodosislinjer for at skåne OAR’erTrin

1.

Vælg Dose Shaper .

2.

Form en isodosislinje ved at trække i linjen med musen.

Når musen holdes over markøren over isodosislinjerne, vises der en gul dosissky . De gule pile angiver, hvilken retning den aktuelle isodosislinje kan trækkes i.

3.

Den isodosislinje, der i øjeblikket flyttes, fremhæves i orange i dosissignaturforklaringen .

4.

Den stiplede linje angiver den ændrede isodosislinje.

5.

Vælg Revert for at fortryde alle dosisformninger siden sidste optimering. Dobbeltklik på den fremhævede isodosis i signaturforklaringen for at fortryde alle dosisformninger uafhængigt af optimeringen.

6.

Vælg Continue .

Algoritmen forsøger at opnå faktiske doser (fuldt optrukne linjer), der gengiver den formede dosis (stiplet linje) så godt som muligt i lyset af alle andre restriktioner.

Den formede isodosis vises for at angive, hvor godt den faktiske dosis tilnærmer sig den formede dosis.

7.

Gentag så ofte som nødvendigt for en enkelt isodosislinje.

Art-nr.: 60919-40DA

Utgivelsesdato: 2019-10-04