Spine SRS

Innholdsfortegnelse

Plananalysetabel

Tabelmenuen Plan AnalysisNr.

Komponent

Skydebjælkeindstillinger for PTV’et:

Weighting: Angiver vigtigheden af PTV’et i forhold til OAR’erne for beregningen.

Vægtning af PTV’et (position yderst til venstre):

 • Deaktiverer enhver streng restriktion for det vigtigste OAR

 • Garanterer, at PTV-volumenordinationen vil blive opfyldt (medmindre Dose Shaper benyttes, se nedenfor)

Vægtning mod PTV’et resulterer i:

 • Højere dækning af PTV-volumen

 • Højere homogenitet af PTV-dosis

 • Forbedret opfyldelse af den øvre dosisrestriktion

Vægtning mod OAR’et resulterer i:

 • Forbedret opfyldning af OAR-restriktioner

 • Forbedret beskyttelse af normalt væv

 • Mere lempelig PTV-volumenordination

Normal Tissue Sparing: Styrer vigtigheden af at skåne alt normalt væv, der omgiver PTV’et.

High beskyttelse af normalt væv resulterer i:

 • En stejlere dosisgradient

 • Lavere (bedre) CI- og GI-værdier

Modulation: Styrer mængden af modulation ved at indstille VMAT-dosismodulationskomponenterne.

High modulation resulterer i:

 • Højere antal overvågningsenheder

 • Øget bladbevægelse mellem kontrolpunkter

 • Øget bladbevægelse inden for et segment

 • Mindre feltstørrelser

 • Variation mellem overvågningsenhederne for kontrolpunkter for alle buer

Hvis Modulation indstilles til Low (den lavest mulige indstilling), vil der ikke blive skabt en dynamisk konform bue. I stedet medfører denne indstilling deaktivering af dosismodulationen (f.eks. ingen ændring i dosishastighed og gantry-hastighed) mellem kontrolpunkter. De resulterende behandlingsplaner minder om planer for dynamiske konforme buer fra iPlan RT Dose med manuelt justerede bladpositioner. Dette kan medføre behandlingsplaner med mindre omfattende krav til kvalitetssikring.

Indstillinger for PTV, PTV-Boost og Boost:

 • Prescription: Antal fraktioner og ordineret dosis

 • Ordinationsvolumen: Ønsket procentdel af PTV’et, som bør dækkes af den ordinerede dosis
 • D%/DMAX: Maksimal/ønsket dosisrestriktion på PTV’et

Skydebjælkeindstillinger for det vigtigste OAR:

Dosisvolumenrestriktioner: Den maksimale volumen for det vigtigste OAR, som er godkendt til at modtage den angivne dosis, for hvilken vigtigheden kan ændres ved at justere skyderne.

 • Off: Der vil ikke blive taget hensyn til OAR-restriktionen under optimeringen.

 • Smart: Optimeringsfunktionen vil sanktionere enhver overtrædelse af OAR-restriktionen. Optimeringsfunktionen vil dog stadig tage hensyn til andre restriktioner.

 • Strict: OAR-restriktionen betragtes som yderst vigtig.

Skydebjælkeindstillinger for alle andre OAR’er:

 • Guardian: Angiver vigtigheden af det valgte OAR i forhold til de andre OAR’er og PTV’et.

 • Dosisvolumenrestriktioner: Den maksimale volumen for et OAR, som er godkendt til at modtage den angivne dosis, for hvilken vigtigheden kan ændres ved at justere skydebjælkerne.

Vælg Configuration for at åbne listen over tilgængelige muligheder for Protocol og Setup og for at aktivere tilstanden Advanced Editing (se nedenfor).

De farvede cirkelsymboler angiver den mest alvorlige overtrædelse af de respektive restriktioner. Hvis dækningsdosen f.eks. opfyldes (grøn), men dosen for den ønskede restriktion overstiger tolerancen (rød), er symbolet rødt.

Andre cirkelsymboler for objekter:

 • Udfyldt grå cirkel: Dosen er ikke tilgængelig for objektet, eller der er ikke defineret nogen restriktion for objektet.

De farvede dosis-/volumenværdier i tabellen Plan Analysis er defineret som følger:

 • For PTV/PTV-Boost/Boost:

  • Dækningsdosis:
   • Grøn: Dækningsdosen er opfyldt
   • Gul: Dækningsdosen er ikke opfyldt for dækningsvolumenen, men er opfyldt for den tolererede dækningsvolumen
   • Rød: Dækningsdosen er ikke opfyldt for den tolererede dækningsvolumen
  • Maksimal dosisrestriktion (kun ikke-SRS-ordinationstilstand):
   • Grøn: Dosen er under restriktionen
   • Gul: Dosen overstiger restriktionen, men er inden for tolerancen
   • Rød: Dosen overstiger restriktionen og er over tolerancen
  • Ønsket dosisrestriktion (kun SRS-ordinationstilstand):
   • Grøn: Dosen er inden for tolerancen
   • Rød: Dosen overstiger tolerancen i en af retningerne (under eller over)
 • For OAR’er:

  • Grøn: Dosen er ≤ restriktionen
  • Gul: Dosen overstiger restriktionen, men forbliver inden for tolerancen
  • Rød: Dosen overstiger restriktionens toleranceområde
Art-nr.: 60919-40DA

Utgivelsesdato: 2019-10-04