Spine SRS

Innholdsfortegnelse

Dosisanalyse

Brug af dosisanalyse

Visningen Dose Analysis gør det muligt at fokusere på risikoområder i planen. Den viser dosisniveauer i PTV’et og andre anatomiske objekter og fremhæver underdosen og overdosen.

Analyse af PTV og OAR’er med dosisanalysePTV’et vises i grønt og alle andre objekter i blåt.

Nr.Beskrivelse

Normal vævsdosis vises i orange. Der vises en isodosislinje for ordinationsdosen, 50 % af den ordinerede dosis og den definerbare Highlight-værdi.

Dosis inde i PTV’et over den maksimale/ønskede restriktion er fremhævet i lyserødt.

Dosis inde i PTV’et mellem ordinationsdosen og den maksimale/ønskede restriktionsværdi har ingen farve.

Alle doser under ordinationsværdien inde i PTV’et er fremhævet i grønt.

Et mærket punkt (rødt) inde i PTV’et viser den højeste dosis.

Et mærket punkt (grønt) inde i PTV’et viser den lavest dosis.

Alle doser, der falder inde i et OAR, er fremhævet med en blå dosisvask. Højere dosisniveauer har en mere uigennemsigtig farve.

Et mærket punkt (rødt) inde i et OAR viser den højeste dosis.

Art-nr.: 60919-40DA

Utgivelsesdato: 2019-10-04