Spine SRS

Innholdsfortegnelse

Eksport til DICOM

Dialogboksen DICOM ExportSoftwaren eksporterer automatisk til DICOM. Der vises en dialogboks under eksport.

DICOM-overensstemmelse

Eksport til DICOM er kun mulig, efter der er udført planoptimering. Softwaren bruger DICOM 3.0 Merge-biblioteket som overførselsprotokol til levering af oplysninger til tredjepartssystemer. DICOM muliggør generel interoperabilitet mellem systemer fra forskellige forhandlere. DICOM RT (strålebehandling), som anvendt i denne software, er det nyeste undersæt af DICOM-objekter, der anvendes til at håndtere overførslen af specifikke digitale billeder samt grafiske data og ikke-billeddata mellem to eller flere systemer.

For detaljerede oplysninger henvises der til de seneste DICOM-overensstemmelseserklæringer på: www.brainlab.com/DICOM.

DICOM-konfigurationen udført af Brainlab er på ingen måde en garanti for, at interoperabilitet altid er korrekt. Brugerne skal bekræfte, at deres udstyr er fuldt ud funktionelt og producerer nøjagtige resultater.

Advarsel
Forsigtighedsregel
Forsigtighedsregel
Forsigtighedsregel

DICOM-grænseflader fra tredjeparter

I henhold til IEC 62083-bestemmelserne skal korrektheden af inputdata verificeres, og de komplette behandlingsplaner skal gennemses og godkendes på behørig vis af en kvalificeret person.

Advarsel
Forsigtighedsregel

Sikkerhedsbemærkninger

Forsigtighedsregel

Eksportplatformfiler

Afhængig af den forventede efterfølgende anvendelse af de eksporterede DICOM-data på klinikken er forskellige platformfiler prædefinerede til de gældende krav af Brainlab-supportspecialisten.

  • De tilgængelige valgmuligheder under eksport vil variere lidt afhængigt af indstillingerne konfigureret i eksportplatformfilen, der er valgt til det aktuelle arkiv.
  • Af sikkerhedshensyn kan eksportplatformfilerne til behandlingsplaner kun redigeres af Brainlab-support.
  • Brug af standardeksportplatformen kan medføre en ukorrekt behandling.
  • Vær opmærksom på, at softwaren kan løbe tør for hukommelse, hvis supportteknikeren ændrer tilstanden dosiseksport fra Plan til Beam, hvis der defineres et større antal stråler med store dosisvolumener.

Verificer behandlingsmodaliteten med dynamisk bue ved at importere DICOM RT-eksportfilerne til R&V-systemet. Disse parametre kan overføres til den lineære accelerators konsol og ”stråle til”, hvis det er muligt.

Art-nr.: 60919-40DA

Utgivelsesdato: 2019-10-04