Spine SRS

Innholdsfortegnelse

Start af arbejdsgangen

Hvis Spine SRS-softwareversion 1.0 stadig er installeret på maskinen, kan softwareikonet kun vælges i arbejdsgangen Radiotherapy. Spine SRS-softwareversion 1.5 tilgås som beskrevet nedenfor.

Trin

1.

Vælg en patient.

2.

Vælg arbejdsgangen for Spine SRS-planlægning.

3.

Vælg det relevante patientdatasæt, inklusive CT- og MR-billedsæt og alle definerede objekter eller gemte behandlingsplaner.

4.

Vælg OK.

Softwaren viser automatisk alle Elements for denne arbejdsgang.

5.

Vælg DICOM Viewer for at gennemse planens aktuelle tilstand.

6.

Vælg Dose Review for at gennemse dosisplaner gemt med Cranial SRS (valgfrit).

7.

Vælg Image Fusion for at fusionere to eller flere billedsæt (f.eks. CT og MR), som ønskes anvendt til planlægning.

8.

Vælg Spine Curvature Correction for at rette eventuelle MR-forvrængninger (hvis de findes) ved elastisk deformation af MR-billedsættet for bedre fusion med CT-billedsættet.

9.

Vælg Anatomical Mapping for automatisk at oprette segmenterede objekter (f.eks. risikoudsatte organer) og for at gennemse og justere disse objekter.

10.

Vælg SmartBrush for at konturere og definere den tumor, der skal behandles.

11.

Vælg Object Manipulation for at gennemse og justere objekter, føje marginer til objekter og oprette nye objekter på baggrund af handlinger for eksisterende objekter (f.eks. oprette et nyt objekt fra to overlappende objekter).

12.

Vælg Spine SRS for at oprette en strålebehandlingsplan.

13.

Vælg RT QA for at kortlægge en behandlingsplan på et fantom.

Se softwarebrugervejledningerne til DICOM Viewer, Dose Review, Image Fusion, Anatomical Mapping, SmartBrush, Object Manipulation og RT QA for yderligere oplysninger.

Advarsel
Advarsel
Art-nr.: 60919-40DA

Utgivelsesdato: 2019-10-04