Spine SRS

Innholdsfortegnelse

Strenge restriktioner på det vigtigste OAR

BaggrundDet er en udfordrende planlægningsopgave at håndtere OAR’er, der ligger meget tæt på PTV’et (eller endda overlapper PTV’et). Det er ofte ikke muligt at opfylde både den ønskede PTV-dækningsvolumen og OAR-restriktionerne. Man må derfor finde det bedste kompromis mellem disse to modstridende mål i stedet.

Nogle gange skal OAR-restriktionerne lempes (med bivirkninger, som måske kan tolereres i visse situationer). I softwaren kan dette f.eks. opnås ved at indstille OAR-restriktionen til Off eller Smart i stedet for Strict.

Alternativet er at lempe PTV-dækningsvolumenen. Under de fleste omstændigheder vil optimeringsfunktionen garantere en vis dækning (givet af Desired Coverage Volume ). Som beskrevet ovenfor vil optimeringsfunktionen imidlertid langsomt reducere dækningen ned til et minimum af Tolerated Coverage Volume , hvis nogle af restriktionerne på Most Important OAR er indstillet til Strict og alligevel ikke kan opfyldes. Hvor meget dækningen reduceres afhænger af mængden af OAR-restriktionsovertrædelse og placeringen af skyderen Weighting (Target-siden: Ingen reduktion i dækning, OAR-siden: Maksimal reduktion, dvs. af Tolerated Coverage Volume, hvis OAR-restriktioner ikke kan opfyldes på andre måder).

Dækningen reduceres ikke blot for hele PTV’et. I stedet bruges der placeringsbaserede oplysninger til at sikre, at dækningen ”ofres” på den rigtige placering (f.eks. tæt på OAR’et). Dette gøres ved at benytte en serie af såkaldte ”halo”-objekter.

HaloobjekterEn ”halo” er et virtuelt planlægningsobjekt (usynligt i softwaren), som oprettes automatisk ved at udvide Most Important OAR ensartet i alle retninger. Der kan f.eks. oprettes en ”halo” for en radius på 1, 2 eller 3 mm . Dette betyder, at ”halo”-objektet er 1, 2 eller 3 mm større end OAR’et.

Den faktiske halo udledes fra mængden af ”ofret” dækning på følgende måde. Først beregnes mængde af ”ofret” PTV-volumen . Hvis der f.eks. kun skal opnås 96 % i stedet for 98 % dækning, ”ofres” der reelt set 2 % af volumenen. Dernæst oprettes der et koronaobjekt, som nøjagtigt dækker mængden af ”ofret” PTV-volumen (f.eks. 2 %). Dette betyder, at koronaen vil være større for større PTV-volumenrestriktioner. PTV-volumenelementerne dækket af koronaen vil så blive markeret som ”skal ofres” til optimeringen. Disse volumenelementer behøver ikke at opfylde den ønskede PTV-dosis.

Art-nr.: 60919-40DA

Utgivelsesdato: 2019-10-04