Spine SRS

Innholdsfortegnelse

Sådan gennemses og justeres den ydre konturNår de indledende trin er blevet udført, genererer softwaren automatisk Outer Contour, der vises på en separat side. Outer Contour lader softwarealgoritmen udføre dosisberegning for alt patientvævet.

Trin

1.

Gennemse Outer Contour ved at dreje 3D-visningen og rulle igennem alle skiverne.

ACS-skiverne viser vævsmodellen bestående af Outer Contour i blåt og brikstopmodellen (hvis en brikstopmodel tidligere er blevet valgt).

Vævsmodellen vises i gråt/hvidt og den oprindelige CT i orange .

2.

Hvis resultaterne ikke er tilfredsstillende, bruges værktøjerne i rullemenuen Outer Contour til at redigere det blå omrids i de aksiale, sagittale og koronale skiver.

Man kan også vælge Back og modificere Outer Contour ved hjælp af funktionen Crop.

3.

Vælg Next for at fortsætte.

Panelet Configuration åbnes.

Advarsel
Advarsel
Art-nr.: 60919-40DA

Utgivelsesdato: 2019-10-04