Spine Planning

Suunnittelu ehdotetuilla ruuveillaToimenpiteet

1.

Ruuvit lisätään kohdealueen määrittelyn perusteella automaattisesti torakolumbaaristen nikamien kuvajoukkoon.

Valitse ruuvi SCREWS-luettelosta .

2.

Tarkista ruuvien Length ja Diameter .

Säädä ruuvin asentoa ja/tai pituutta veto- ja pudotuskahvojen avulla.

3.

Tee mahdolliset Diameter-säädöt tai Length-hienosäädöt säätimillä .

4.

Valinnainen: Voit tarkistaa suunnitellun ruuvin liikeradan Cine View -näkymän avulla.

5.

Valinnainen: Voit näyttää/piilottaa ruuvin päiden keskiöiden välistä mitatun etäisyyden Virtual Rod -vaihtotoiminnolla.

6.

Voit hyväksyä ruuvin valitsemalla valintaruudun.

Rastimerkki tulee näkyviin hyväksytyn ruuvin viereen SCREWS-luettelossa.

Art. nro: 60920-06FI

Utstedelsesdato: 2020-03-09