Spine Planning

Oplæring og dokumentation

Brainlab-undervisning

Af hensyn til sikker og passende brug skal alle brugere deltage i et obligatorisk uddannelsesprogram hos en Brainlab-repræsentant for de bruger systemet.

Ansvar

Advarsel

Kun uddannet medicinsk personale må betjene systemets komponenter og de tilhørende instrumenter.

Udvidet operationsstuetid

Brainlab-navigationssystemer er følsomt teknisk udstyr. Afhængigt af operationsstueopsætningen, patientplacering, beregningstider og kompleksitet, kan operationsvarigheden ved hjælp af navigation variere. Det er op til brugeren at afgøre, om en potentiel forlængelse er acceptabel for den respektive patient og behandling.

Læs brugervejledninger

Denne vejledning beskriver kompleks medicinsk software eller medicinsk udstyr, som skal anvendes med forsigtighed.

Det er derfor vigtigt, at alle brugere af systemet, instrumentet eller softwaren:

  • Læser denne brugervejledning grundigt inden håndtering af udstyret.
  • Til enhver tid har adgang til denne vejledning.
Art-nr.: 60920-06DA

Utstedelsesdato: 2020-03-09