Spine Planning

Sådan tilføjes og fjernes foreslåede skruerTrin

1.

Vælg pilene øverst på listen SCREWS.

2.

Hvis du vil tilføje en skrue, skal du vælge den fra listen AVAILABLE SCREWS ved hjælp af plus-ikonet .

Skruen føjes til billedsættet og flyttes til listen SCREWS.

3.

For at fjerne en skrue skal du vælge den på listen SCREWS vha. minus-ikonet .

Skruen vender tilbage til listen AVAILABLE SCREWS.

Art-nr.: 60920-06DA

Utstedelsesdato: 2020-03-09