Smartbrush Angio

Úvod

Všeobecné informácie

Smartbrush Angio je aplikácia na vykreslenie obrysov cievnych štruktúr a patológií na lekárskych obrazoch. Umožňuje skombinovať sériu 3D obrazov s nelokalizovanou 2D dynamickou angiografiou za účelom súbežnej kontroly obrazových informácií.

Na základe obrazového vstupu je možné vykresliť obrysy cievnych štruktúr ako 3D objekty na ďalšie spracovanie.

Pracovný postup Smartbrush Angio

Pracovný postup

1.

Vyberte sériu obrazov.

2.

Vytvorte Fusion.

3.

Zvýraznite oblasť záujmu v obraze pomocou položky ROI.

4.

Overte a v prípade potreby opravte 3D cievny objekt pomocou položky Brush/Smartbrush Angio.

Indikátor pracovného postupu

Pre Smartbrush Angio je k dispozícii vizuálny indikátor pracovného postupu, ktorý zobrazuje, kde sa nachádzate v pracovnom postupe.Prechádzanie pracovným postupom umožňujú tlačidlá Back a Next.

Výrobok č. 60914-69SK

Utgivelsesdato: 2018-11-29