Smartbrush Angio

Úvod

Všeobecné informace

Smartbrush Angio je aplikace pro zvýrazňování vaskulárních struktur a patologií na lékařských snímcích. Umožňuje vám kombinovat sérii 3D snímků s nelokalizovanou 2D dynamickou angiografií tak, abyste si mohli simultánně prohlížet obrazové informace.

V závislosti na obrazovém vstupu je možné zvýraznit vaskulární struktury jako 3D objekty pro další zpracovávání.

Jak pracovat s programem Smartbrush Angio

Pracovní postup

1.

Vyberte sérii snímků.

2.

Vytvořte Fusion (Propojení).

3.

Zvýrazněte ve snímku oblast zájmu pomocí ROI (Oblast zájmu).

4.

Ověřte a v případě potřeby opravte 3D vaskulární objekt pomocí funkce Brush/Smartbrush Angio.

Indikátor pracovního postupu

Program Smartbrush Angio má vizuální indikátor pracovního postupu, který zobrazuje, kde se v pracovním postupu právě nacházíte.Pro navigaci pracovním postupem používejte tlačítka Back (Zpět) a Next (Další).

Číslo výrobku: 60914-69CS

Utgivelsesdato: 2015-08-05