Image Fusion Angio

Informacje o Image Fusion Angio

Informacje ogólne

Image Fusion Angio to oprogramowanie, które pozwala rejestrować cyfrową angiografię subtrakcyjną względem obrazów naczyniowych, aby połączyć informacje dotyczące przepływu i lokalizacji. Można wykonać fuzję sekwencji 2D DSA (cyfrowej angiografii subtrakcyjnej) z sekwencjami MRA, CTA oraz 3D DSA.

Image Fusion Angio proponuje gamę fuzji opartych na wstępnie zdefiniowanych regułach parowania. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z firmą Brainlab.

Zasada pracy

Image Fusion Angio zapewnia algorytm pozwalający połączyć za pomocą fuzji wybrane zestawy obrazów. Algorytm ten dopasowuje do siebie dwa zestawy obrazów ze wspólnymi strukturami anatomicznymi, aby uzyskać optymalny wynik fuzji.

Dodatkowo obsługiwane są też ręczne opcje dostosowania lub fuzje wykonywane całkowicie ręcznie. Wyniki fuzji można zawsze sprawdzić, zatwierdzić lub odrzucić.

Zalecenia dotyczące skanowania, umożliwiające osiągnięcie najlepszych wyników

Aby zapewnić jak najlepszy wynik, dane obrazowe do użycia z Image Fusion Angio powinny być zgodne z następującymi zaleceniami dotyczącymi skanowania:

 • Pełne informacje DICOM (np. pełny nagłówek DICOM i podanie parametrów akwizycji)
 • Dobra jakość obrazów nieprzetworzonych (np. wysoka rozdzielczość, duży kontrast, minimalne artefakty)

Zalecenia dotyczące skanowania 3D

Do użytku z Image Fusion Angio zalecane są następujące typy sekwencji:

 • Skany 3D DSA.
 • Protokoły skanowania naczyniowego techniką MR ze wzmocnieniem kontrastowym, takie jak TOF lub sekwencje T1-zależne z kontrastem. Zalecane jest obrazowanie z supresją tłuszczu.
 • Protokoły skanowania naczyniowego techniką TK ze wzmocnieniem kontrastowym.
 • Co najmniej 50 przekrojów.
 • Maksymalna wielkość piksela: 0,7 mm × 0,7 mm.
 • Maksymalna odległość przekrojów: 1,5 mm.

Zalecenia dotyczące skanowania 2D

Poniższe zalecenia dotyczą skanów 2D DSA:

 • Należy przestrzegać instrukcji podanych w protokole skanowania DSA
 • Co najmniej sześć klatek w sekwencji
 • Typ skanowania: STATYCZNE

 • Skany dwupłaszczyznowe należy zapisać osobno

Sprawdzanie zestawów obrazów

Ostrzeżenie

Modyfikacja obrazu

Modyfikacja zestawów obrazów poza oprogramowaniem Image Fusion Angio, gdy obrazy są już wykorzystywane, może prowadzić do błędów lub niedokładności.

Nr art.: 60919-80PL

Utstedelsesdato: 2019-11-27