Image Fusion Angio

O softwaru Image Fusion Angio

Základní informace

Image Fusion Angio je software umožňující zaznamenávání digitální subtrakční angiografie na vaskulární obrazy za účelem kombinování údajů o průtoku a poloze. Prostřednictvím fúze lze sloučit sekvence 2D DSA (digitální subtrakční angiografie) se sekvencemi MRA, CTA a 3D DSA.

Image Fusion Angio navrhuje síť fúzí snímků založenou na předem definovaných pravidlech párování snímků. Máte-li zájem o další informace, obraťte se na společnost Brainlab.

Princip funkce

Image Fusion Angio propojuje vybrané sady snímků pomocí algoritmu. Algoritmus spojuje dvě sady snímků se společnými anatomickými strukturami pro optimální výsledek propojení.

Kromě toho lze provádět ruční úpravy nebo úplné manuální fúze snímků. Výsledky fúze lze vždy zkontrolovat, přijmout nebo odmítnout.

Doporučení pro dosažení nejlepších možných výsledků snímání

Pro dosahování nejlepších možných výsledků by měla být při snímání snímků pro Image Fusion Angio dodržována následující pravidla:

 • Kompletní informace DICOM (tj. kompletní hlavička DICOM uvádějící např. akviziční parametry)
 • Dobrá kvalita nezpracovaných snímků (například vysoké rozlišení, vysoký kontrast, minimální artefakty)

Doporučení pro 3D skenování

Pro Image Fusion Angio jsou doporučovány následující typy sekvencí:

 • 3D DSA skenování.
 • Kontrastem zesílené vaskulární MR skenovací protokoly jako TOF nebo T1 s kontrastem. Doporučuje se zobrazování s potlačením tuků.
 • Kontrastem zesílené vaskulární CT skenovací protokoly.
 • Minimálně 50 řezů.
 • Maximální pixelová velikost: 0,7 mm x 0,7 mm.
 • Maximální vzdálenost řezů: 1,5 mm.

Doporučení pro 2D skenování

Pro 2D DSA skenování platí následující doporučení:

 • Postupujte podle pokynů uvedených ve skenovacím protokolu DSA
 • Nejméně šest snímků na jednu sekvenci
 • Typ skenování: STATICKÝ

 • Dvourovinné snímky ukládejte odděleně

Kontrola sad snímků

Varování

Úprava snímku

Upravování sad snímků mimo software Image Fusion Angio, pokud jsou již používány, může vést ke zkreslení nebo nepřesnostem.

Číslo výrobku: 60919-80CS

Utstedelsesdato: 2019-11-27