Adaptive Hybrid Surgery Analysis

Om Adaptive Hybrid Surgery Analysis

Allmän information

Med Adaptive Hybrid Surgery Analysis kan du jämföra effekterna av potentiella strålbehandlingsplaner för patienter med benigna tumörer. På det sättet kan du avgöra:

 • om strålbehandling är lämpligt för tumören, t.ex. när det gäller benigna skallbastumörer, eller

 • om du ska utföra operation för att göra strålbehandling möjligt.

Adaptive Hybrid Surgery Analysis kan utföras preoperativt eller interoperativt.

Säkerhetskommentarer

När du använder Adaptive Hybrid Surgery Analysis:

 • Gör dig inte helt beroende av programvaran för att operera.

 • Kirurgiska risker har alltid högre prioritet än risker som indikeras av denna programvara.

 • Denna programvara visar inte var man resekerar tumörvolym. Det är enbart kirurgens beslut att definiera omfattningen av en subtotal tumörresektion utifrån sin kirurgiska expertis.

 • Eftersom Adaptive Hybrid Surgery Analysis inte skapar den slutgiltiga behandlingsplanen, och denna kan vara annorlunda, hotas inte patienten direkt av problematiska områden som syns i GUI, t.ex. dos-”hot spots”.

 • Programvaran visar endast risker som framträder från simulering av strålbehandling. Kirurgiska risker tas inte i beaktande i analystabellen för strålningsplan och måste tas med i kirurgens beslutsprocess.

 • Kontrollera noga om samma tumörobjekt är valt i alla program som används i ett arbetsflöde (t.ex. Adaptive Hybrid Surgery Analysis, Cranial Navigation och Intraoperative Structure Update.

Varning

Patientdatauppsättningar

Datauppsättningar som används för att simulera en dosplan:

 • Måste innehålla hela huvudet.

 • Måste innehålla riskstrukturerna/objekten.

 • Måste vara av modalitet MR.

 • Får inte klippas vare sig längst upp eller på någon annan sida.

 • Får inte innehålla några vinklingar.

 • Får inte innehålla en lokaliseringsenhet.

 • Måste bestå av rent axiala bilder.

 • Måste innehålla patientbilder strikt i ryggläge.

Art. nr 60912-83SV

Utgivelsesdato: 2015-11-05