Uw product identificeren

Voor hardware

De naam van het product staat op het etiket op het apparaat.

Voor software

Voer de volgende stappen uit om uw Brainlab productnaaam en -versie te vinden:

1. Klik of druk op het Brainlab logo in de software (rechtsonder). Er verschijnt een dialoogvenster.

2. Noteer de softwarenaam en -versienummer dat in het dialoogvenster staat. Gebruik de eerste twee getallen van de versie om de juiste gebruikershandleiding te vinden.

3. Voer deze gegevens in het zoekveld in op deze site.
De nieuwste versie wordt standaard weergegeven. Als u een eerdere softwareversie gebruikt, gebruik dan het keuzemenu om te zien of deze versie beschikbaar is.