Origin Data Management

Inhoudsopgave

Patiëntbeheer

Info over patiëntbeheer

Met Patient Selection kunt u een patiënt zoeken en selecteren, patiëntinformatie bewerken, duplicaten fuseren en patiënten verwijderen.

Art-Nr.: 60919-77NL

Uitgiftedatum: 2020-04-09