Camera

Softwareversie: 3.0
Revisie: 1.0

Zichtveld van de camera

Hoofdscherm van Camera

Wanneer de camera is aangesloten, verschijnt het hoofdscherm waar u het zichtveld van de camera kunt controleren.Nr.

Omschrijving

Toont de afstand van de instrumenten en/of referentieframes in relatie tot de camera. Alle markeerbollen moeten zich binnen de blauwe balk bevinden.

Toont de positie van de instrumenten en/of referentieframes in relatie tot de camera.

Positioneringstoetsen van de gemotoriseerde camerabesturing (indien aanwezig).

Connection: selecteer deze optie om de pagina Connect to a Camera te openen.

Selecteer deze optie om de camera te centreren.

Art-Nr.: 60920-18NL

Uitgiftedatum: 2020-06-18