Camera

Softwareversie: 3.0
Revisie: 1.0

De geselecteerde camera controleren

Nadat Connect is geselecteerd, verschijnt de verificatiepagina.Stap

1.

Plaats een instrument in het zichtveld van de camera om te controleren dat de correcte camera is aangesloten op het Brainlab Navigation Station.

2.

Selecteer Accept om verder te gaan. U gaat terug naar het scherm van waaruit u de Camera-software hebt geopend.

Selecteer Decline om terug te gaan naar de pagina Connect to a Camera en selecteer een ander apparaat.

Art-Nr.: 60920-18NL

Uitgiftedatum: 2020-06-18