Camera

Softwareversie: 3.0
Revisie: 1.0

Tilslutning af kameraet

Opsætning af kamera

Efter opsætning af kameraet i operationsstuen, skal det tilsluttes Brainlab-navigationsstationen.

Tilslutning til hospitalsnetværket – Begrænsninger

For nogle installationer kan du tilslutte kameraet til en Brainlab-navigationsstation via hospitalets netværk ved hjælp af en LAN-forbindelse. Denne mulighed afhænger af det installerede kamera og lokale begrænsninger. Hvis LAN-forbindelsen ikke er godkendt i dit område, er funktionen ikke tilgængelig.

For oplysninger om begrænsninger i dit område eller begrænsninger for det installerede kamera, kontakt Brainlab-support.

Kameravalg

Hvis der ikke er tilsluttet et kamera ved åbning af Camera-softwaren, så åbner siden Connect to a Camera.

Hvis der allerede er oprettet en kameraforbindelse, åbnes siden med kameraets synsfelt, når softwaren startes. Vælg knappen Connection på hovedsiden for at tilgå siden Connect to a Camera, hvor du kan tjekke forbindelsesstatussen.Nr.

Komponent

Device: Kameranavn

Serial Number: Trykt på kameravognens typeskilt

Status: Tilgængelighed af udstyret

Connect/Disconnect: Starter/Afslutter kameraets tilslutning til Brainlab-navigationsstationen

KamerastatusStatus

Forklaring

Available (Last used)

Kameraet er tilgængeligt for tilslutning. Dette er det kamera, der sidst var tilsluttet til den Brainlab-navigationsstation, du bruger.

Available

Kameraet er tilgængeligt for tilslutning.

Connected

Kameraet er tilsluttet Brainlab-navigationsstationen.

Occupied

Kameraet er tilsluttet en anden Brainlab-navigationsstation og det er ikke tilgængeligt.

Selected

Kameraet blev tilsluttet, men forbindelsen blev afbrudt. Kameraet er stadig valgt til brug.

For at genoprette forbindelsen, tilslut kameraet igen.

Kameraforbindelse – problemløsning

Camera-softwaren bruges til at slutte kameraet til din Brainlab-navigationsstation via hospitalets netværk.

Hvis der opstår problemer (f.eks. hvis der ikke kan oprettes forbindelse, forbindelsen afbrydes, sporingsdata beskadiges), skal du kontrollere kamerastatus på siden Connect to a Camera.

Hvis du ikke kan oprette forbindelse via hospitalets netværk, skal du slutte kameraet direkte til Brainlab-navigationsstationen ved hjælp af et LAN-kabel.

Når kameraet er tilsluttet direkte via LAN-kabel, åbnes kameraets synsfelt ved opstart (i stedet for siden Connect to a Camera).

Art-nr.: 60920-18DA

Uitgiftedatum: 2020-06-18