Intraoperative Structure Update

Le guide demandé est inconnu du système.

Programmatūras versija: 1.0
Pārskatījums: 1.1

Inledning

Allmän information

Intraoperative Structure Update stöder modifiering av ett objekt (t.ex. en tumör) med ett navigerat instrument. Programvaran gör det återstående området till ett 3D-objekt.

Preoperativa steg med Smartbrush

Använd Smartbrush för att segmentera intresseobjekt i datauppsättningar. Mer information finns i Användarhandbok för programvara för Smartbrush.

Ett typiskt arbetsflöde

Steg

1.

Välj din patient.

2.

Välj ett befintligt objekt (t.ex. ett Smartbrush-objekt).

3.

Starta Cranial och registrera din patient.

4.

Kalibrera ett lämpligt instrument i Cranial-miljön, redo att användas med Intraoperative Structure Update.

Försäkra dig om att instrumentaxeln är kalibrerad med ICM4, t.ex. via V-insats (spår) eller hålkalibrering.

5.

Starta Intraoperative Structure Update.

6.

Navigera resektionskaviteten genom att flytta det kalibrerade instrumentet längs resektionskaviteten (se Förvärvning av hudyta).

7.

Slutför objektet.

8.

Verifiera det nya objektet.

9.

Välj Done.

Art. nr 60917-52SV

Publicēšanas datums: 2019-01-10