Intraoperative Structure Update

Programmatūras versija: 1.0
Pārskatījums: 1.1

Juridisk information

Upphovsrätt

Denna handbok innehåller äganderättsskyddad information som skyddas av upphovsrätten. Ingen del av denna handbok får reproduceras eller översättas utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Brainlab.

Brainlabs varumärken

Brainlab® är ett registrerat varumärke som tillhör Brainlab AG i Tyskland och/eller USA.

Varumärken som inte tillhör Brainlab

Microsoft® och Windows® är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder.

Integrerad programvara från tredje part

Denna programvara baseras delvis på arbete utfört av Independent JPEG Group.

Denna programvara baseras delvis på iTextSharp av Bruno Lowagie och Paulo Soares.

Intraoperative Structure Update är äganderättsskyddad programvara. Programvaran Intraoperative Structure Update skyddas av upphovsrätten. Utöver programvaran Intraoperative Structure Update kan andra program också installeras på Intraoperative Structure Update-arbetsstationen som licensieras under GNU:s allmänna offentliga licens (GNU GPL). Den äganderättsskyddade programvaran och gratisprogramvaran används i enlighet med paragrafen om ”enbart aggregering” som definieras i GNU GPL. De fullständiga villkoren och bestämmelserna för GNU:s allmänna offentliga licens finns här:

http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html

Patentinformation

Denna produkt kan omfattas av ett eller flera patent eller patentsökningar. Se fler detaljer i https://www.brainlab.com/patent.

CE-märkning  • CE-märkningen betyder att Brainlabs produkt uppfyller de väsentliga kraven i EU-rådets direktiv 93/42/EEG, det medicintekniska direktivet (”MDD”).

  • Enligt de regler som fastställs i MDD är Cranial en klass IIb-produkt.

KasseringsanvisningarElektrisk och elektronisk utrustning får endast kasseras i enlighet med lagstadgade bestämmelser. För information om WEEE-direktivet (hantering av elektriskt och elektroniskt avfall), besök:

http://www.brainlab.com/en/sustainability

Försäljning i USA

Försiktighetsuppmaning
Art. nr 60917-52SV

Publicēšanas datums: 2019-01-10