Intraoperative Structure Update

Programmatūras versija: 1.0
Pārskatījums: 1.1

Kalibrering och verifiering av instrument

Kalibrera instrumentaxeln

Innan du går vidare med Intraoperative Structure Update, kalibrera ett instrument med Cranial.

Varning
Varning

Mer information finns i Användarhandbok för programvara, Cranial ENT.

Uppmaning till omkalibrering

Du uppmanas att kalibrera om ditt instrument med hål eller spår när instrumentaxeln saknas. Du måste använda Cranial-programvaran för att kalibrera om ditt instrument.

Instrumentverifiering

Använd referensanordningens kon för att verifiera instrumentens noggrannhet.

Art. nr 60917-52SV

Publicēšanas datums: 2019-01-10