Produktų identifikavimas

Aparatinė įranga

Produkto pavadinimą galite rasti įrenginio etiketėje.

Programinė įranga

„Brainlab“ produkto pavadinimą ir versiją galite rasti atlikdami šiuos veiksmus:

1. Programinėje įrangoje spustelėkite arba paspauskite Brainlab logotipą (apačioje dešinėje).  Atidaromas dialogo langas.

2. Užsirašykite dialogo lange rodomą programinės įrangos pavadinimą ir versijos numerį. Norint rasti tinkamą naudotojo vadovą, reikalingi pirmi du versijos skaitmenys.

3. Įveskite šią informaciją paieškos laukelyje šioje svetainėje.
Pagal numatytąsias nuostatas rodoma naujausia versija. Jei turite senesnės versijos programinę įrangą, naudodami išskleidžiamąjį meniu patikrinkite, ar tokia versija pateikiama.