Smartbrush Angio

Välja data

Hur man väljer en patient

Steg

1.

Välj en patient i Patient Browser.

2.

Välj Select.

Hur man väljer bilderSteg

1.

Välj den bildserie du vill använda ①.
Bilderna visas under Selected Data ②.

2.

Välj OK .

Krav för bilddata

Smartbrush Angio kräver bildseriedata innehållande vaskulära detaljer. Bilder som CT eller MRI kontureras automatiskt.

Dataurvalet laddar bara bildseriedata som är relevanta för angioproceduren, och utelämnar alla data som inte är relevanta.

Lämpliga data är:

  • 2D-bildserier: Frontala och laterala angiografiska projektioner krävs för registreringen/fusionen med 3D-bildserien. Den dynamiska flödesinformationen används också för visualisering och jämförelse med anatomiska data.

  • 3D MRI eller CT med kontrast: Förstärkt kontrast är nödvändigt för att urskilja den vaskulära informationen.

  • Kärlobjekt: Kärlobjekt kontureras automatiskt baserat på de valda 3D-modaliteterna med kontrast.

Kärlsegmentering

Den valda och markerade bildserien (som är markerad med en orange kant) utlöser prioriteringen för kärlsegmentering.

När olika bildtagningsmodaliteter är valda används den markerade bildserien först för kärlsegmentering. Segmenteringsförloppet och bildserien visas i infoområdet.

Hur man definierar bildorienteringFör Angio Planning krävs en frontal och lateral bildserie. Vanligen visas orienteringsinformationen i DICOM-rubriken ①.

Om skannern inte sparar orienteringen kan du manuellt:

Steg

1.

Välj pennikonen ④.

2.

Välj bildorienteringen från de tillgängliga alternativen ③.

3.

Välj OK.

Hur man tar bort bilder

Steg
Välj X ② för att ta bort bildserien från Selected Data.

Hur man slutför dataurval

Steg

Efter dataurval väljer du Next.

Spara ändringar

När du navigerar bort från patienturvalet blir du uppmanad i följande dialogruta:Alternativ

Save

Sparar det skapade innehållet och tar dig tillbaka till patienturvalet.

Discard

Tar bort allt skapat innehåll och tar dig tillbaka till patienturvalet.
Art. nr 60914-69SV

Paskelbimo data: 2017-10-05