Smartbrush Angio

Använda Smartbrush Angio

Allmän information

Efter ROI-definitionen känner Smartbrush Angio automatiskt av och bygger ett 3D-nidusobjekt baserat på valda anatomiska bilddata. Detta objekt visas på varje snitt i din patientbildserie.

Översikt av huvudskärmen

Med Smartbrush Angio kan du manuellt markera och finjustera intresseområden inom enskilda snitt.

Som standard visar 3×3 View en översikt av det detekterade 3D-nidusobjektet som snitt. Varje snitt är tillgängligt för redigering. Om du väljer en annan vy ② uppdatera 3×3 View ④ därefter.NrFörklaring
Angiogramvyer, t.ex. lateralt vänster eller frontalt höger, och deras respektive kontroller för uppspelning av angiogram
Visningsalternativ:

 • Axial

 • Coronal

 • Sagittal

 • 3D

Orange kant visar den vy som används i huvudskärmområdet
Bildsnitt av 3D-nidusobjektet
Verktygsfält
Rullgardinsmeny för vyurval
Skjutreglage för justerbar snittjocklek

Funktioner i verktygsfältet

Knapp

FunktionScroll: rulla genom bildsnitten genom att dra muspekaren över det aktuella snittet.Zoom: zooma till intresseområdet genom att dra muspekaren över snittet.Växla mellan 3×3 View och Single View och visa en rullgardinsmeny med tillgängliga fusionerade bilder.Pan: panorera till intresseområdet på bilderna.

Centrum i vyn avgörs av var du klickar/pekar.Spåra om konturer av 3D-nidusobjektet.Retuschera enskilda snitt av 3D-nidusobjektet.Korrigera felaktigheter och definiera gränser mer korrekt.Välj Undo för att ångra den senast gjorda ändringen.Justera ljusstyrkan genom att dra muspekaren över det aktuella snittet.Rotera runt 3D-objektet med Rotate.

Hur man använder Smartbrush för att redigera Nidus-objekt

Steg

1.Välj 3×3 View från View-alternativen.

2.

Centrera och zooma intresseområdet med hjälp av funktionerna Zoom, Scroll och Pan.

3.Välj Smartbrush.

4.

Dra Smartbrush över ditt markerade område i en borstlik rörelse.

5.

Smartbrush markerar alla anslutna pixlar.

6.Om några kanter på det markerade området inte är ordentligt åtskilda från det kringliggande området, använder du Erase för att definiera dessa gränser mer korrekt.

7.Använd Scroll för att gå vidare till nästa snitt.

8.

Justera Slice Thickness vid behov (se Snittjocklek för mer information).

9.

Upprepa steg 4-8 tills du är nöjd med resultaten.

10.

Verifiera 3D-nidusobjektet.

11.

Välj Done för att slutföra Angio Planning.

Content Manager öppnas.

Hur man använder Brush för att redigera Nidus-objekt

Steg

1.Välj Single View från View-alternativ.

2.

Centrera och zooma intresseområdet med hjälp av funktionerna Zoom, Scroll och Pan.

3.Välj Brush.

4.

Dra Brush över ditt markerade område i en borstlik rörelse.

5.

Brush markerar alla sammankopplade pixlar och skapar ett objekt utan interpolering.

6.Om några kanter på det markerade området inte är ordentligt åtskilda från det kringliggande området, använder du Erase för att definiera dessa gränser mer korrekt.

7.Använd Scroll för att gå vidare till nästa snitt.

8.

Justera Slice Thickness vid behov (se Snittjocklek för mer information).

9.

Upprepa steg 4-8 tills du är nöjd med resultaten.

10.

Verifiera 3D-nidusobjektet.

11.

Välj Done för att slutföra Angio Planning.

Content Manager öppnas.

Spara nidusobjektet

3D-nidusobjektet sparas i arbetsflödet när man väljer Done.

Standardnamnkonventionen för 3D-nidusobjektet är:

 • Nidus (”3D-bildseriens namn”)

Hur man visar i 3DSteg

1.

Välj 3D från vyalternativen ①.

Huvudskärmen visar 3D-vyn.

2.

Centrera och zooma intresseområdet med funktionerna Zoom, Scroll och Pan ②.

3.

Som hjälp med visningen kan du öka eller minska Vessel Complexity med skjutreglaget ③.

VisualiseringsfunktionerDu kan visa 2D-angiografiprojektioner som videor för att underlätta korrekt nidusdetektion.

Steg

1.

Välj antingen den frontala eller vänster-/högerställda angiografiprojektionen från vänstersidan av skärmen.

2.

Klicka på uppspelnings-/pausknappen ① för att spela upp videon i huvudskärmsvyn.

Klicka alternativt på uppspelningsknappen direkt i det valda projektionsfönstret.

Visningsalternativ

AlternativFörklaring
DSA-vyDigital subtraktionsangiografi: Visar angiografibildtagningen i gråskala
CIP-vyFärgintensitetsprojektion: Dynamiskt angioflöde med färgkodad tidsinformation baserad på DSA-bilder
Röd-blå vyRött-blått representerar den tidiga-sena kontrastflödesfasen

SnittjocklekFör att underlätta visningen ökar du Slice Thickness med skjutreglaget ① inne i 3×3 View och Single View.

Vyerna uppdateras därefter och visar större bilddjup, som liknar projicering med maximal intensitet (MIP).

Datamodifiering

Varje modifiering av ROI utlöser skapandet av ett nytt nidusobjekt.

Ett befintligt 3D-nidusobjekt som modifieras blir sparat i en ny plan med samma namn.

Granska resultat

För att verifiera dina resultat måste du ta hänsyn till följande:

 • Granska/jämföra med projektiva bilder

 • Granska CIP- och röda/blå bilder

 • Snittjocklek

Varning
Varning

Resultat av Angio Planning

När en angioplan är slutförd, sparas följande resultat som DICOM-data efter att Done valts:

 • 3D-objekt (nidus- och kärlsegmentering)

 • 2D-CIP-bildserier

 • Fusioner (2D-projektioner med 3D-MR- eller CT-volymer)

Ladda om Angio Planning-data

När Angio Planning är slutförd och man laddar om behandlingsplanen, hoppas kontureringsstegen Fusion och ROI över. Det befintliga resultatet visas i vyn 3×3 View inom Brush.

Resultatet kan användas för vidare behandling.

Art. nr 60914-69SV

Paskelbimo data: 2017-10-05