Smartbrush Angio

Avsedd användning

Avsedd användning

Smartbrush Angio är ett program för att konturera anatomiska strukturer och patologier i medicinska bilder.

Avsedd användare

Denna användarhandbok är avsedd för professionell sjukvårdspersonal.

Rimlighetsgranskning

Varning

Ansvar

Varning

Medicinska elektriska system

För information om konfigurationen av medicinska elektriska system, se aktuell Användarhandbok för system och Teknisk användarhandbok.

Art. nr 60914-69SV

Paskelbimo data: 2017-10-05