Smartbrush Angio

Syntéza

Zlúčenie obrazovPo výbere série obrazov vás softvér vyzve, aby ste zlúčili (spoločne zaregistrovali) obrazové údaje.

Výberom položky Fusion automaticky zlúčite série 2D a 3D obrazov. Obrazy sa zlúčia na základe anatomických štruktúr spoločných pre obe série obrazov.

Varovanie

Ručné zarovnanie pred syntézouRučné zarovnanie obrazov pomáha algoritmu syntézy a zlepšuje výsledky.

Môžete zmeniť mierku a otočiť vrstvu 3D cievy okolo jej osí, aby lepšie zapasovala na podkladovú vrstvu 2D obrazových dát.

Č.Vysvetlenie
Ilustruje obraz a orientáciu cievy.

Otočenie vrstvy 3D cievy horizontálne.

Otočenie vrstvy 3D cievy na osi X-Y.

Otočenie vrstvy 3D cievy vertikálne.
Zvýšenie alebo zníženie mierky 3D obrazu.
Prehratie angiogramu.

Posunutie jazdca na konkrétne body v rámci angiogramu.

Ako upraviť vrstvu 3D cievy

Kroky

1.

Otočte alebo upravte vrstvu 3D cievy vo vzťahu k podkladovému 2D obrazu.

2.

Keď sú výsledky uspokojivé, pokračujte výberom položky Next.

Ako vytvoriť automatickú syntézu

Kroky

1.Výberom položky Fusion spustite syntézu medzi sériami obrazov.

2.

Overte syntézu.

3.

Pokračujte výberom položky Next.

Dialógové okno syntézyKrok Fusion je možné preskočiť bez spoločného zaregistrovania údajov série obrazov.

Odporúča sa po prečítaní vyššie uvedeného dialógového okna vybrať položku Yes a pokračovať s automatickou syntézou.

Funkcie syntézy

Funkcia 


Fusion: Optimalizuje ručne upravenú syntézu medzi sériami obrazov.Výberom položky Undo Fusion vrátite späť automatickú syntézu obrazu.Funkcie Reset a Undo Fusion sú na paneli s nástrojmi na tom istom mieste.

Keď po automatickej syntéze použijete funkciu Undo Fusion, vrátite cievu do jej ručne upraveného stavu pred syntézou.

Funkcia Reset vráti cievu späť do jej počiatočnej polohy pred ručným upravením.Vessel Visible: Zapne alebo vypne prekrytie cievy, aby sa uľahčilo ručné upravenie syntézy. Predvolená priehľadnosť objektu cievy je 50 %, aby bol viditeľný aj obraz na pozadí.

Vessel Complexity: zvyšuje alebo znižuje úroveň zložitosti cievy zobrazenej na prekrytí obrazu.

Všeobecné funkcie

Funkcia 


Otvorí hlavnú obrazovku Content Manager.Otvorí výber údajov.


Potvrdí výsledky vášho aktuálneho kroku a prejde na ďalší krok.Návrat na predchádzajúci krok.

Výsledky sa neuložia automaticky.

Ako dokončiť syntézu

Krok

Po úprave syntézy zvoľte položku Next.

Výrobok č. 60914-69SK

Paskelbimo data: 2018-11-29