Smartbrush Angio

Školenie a dokumentácia

Školenie Brainlab

V záujme bezpečného a správneho používania by mali všetci používatelia pred použitím systému absolvovať školiaci program pod vedením zástupcu spoločnosti Brainlab.

Dokumentácia

V tejto príručke je opísaný zložitý lekársky softvér, ktorý sa musí používať opatrne.

Je preto dôležité, aby si všetci používatelia systému:

  • pred manipuláciou so zariadením pozorne prečítali túto príručku,
  • mali vždy prístup k tejto príručke.
Výrobok č. 60914-69SK

Paskelbimo data: 2018-11-29