Smartbrush Angio

Určené použitie

Určené použitie

Smartbrush Angio je aplikácia na vykreslenie obrysov anatomických cievnych štruktúr a patológií na lekárskych obrazoch.

Určený používateľ

Táto používateľská príručka je určená pre zdravotníckych odborníkov a/alebo ich personál.

Overenie hodnovernosti

Varovanie

Zodpovednosť

Varovanie

Zdravotnícke elektrické systémy

Informácie o konfigurácii zdravotníckych elektrických systémov nájdete v príslušnej Príručke používateľa systému a Technickej používateľskej príručke.

Výrobok č. 60914-69SK

Paskelbimo data: 2018-11-29