Smartbrush Angio

Fusjon

Fusjonere bilderEtter å ha valgt en bildeserie ber programvaren deg om å fusjonere (samregistrere) bildedataene.

Valg av Fusion fusjonerer automatisk 2D- og 3D-bildeserier. Bildene fusjoneres basert på anatomiske strukturer som er felles for begge bildeserier.

Advarsel

Manuell justering før fusjonManuell justering av bildene letter fusjonsalgoritmen og forbedrer resultatene.

Du kan endre skala og rotere 3D-karlaget om aksene for bedre å samsvare med underliggende 2D-bildedata.

Nr.Forklaring
Illustrerer bilde- og karorientering.

Roter 3D-karlaget horisontalt.

Roter 3D-karlaget på X-Y-aksen.

Roter 3D-karlaget vertikalt.
Øk eller reduser 3D-bildeskala.
Spill angiogrammet.

Flytt glidebryteren til spesifikke punkter innenfor angiogrammet.

Slik justerer du 3D-karlaget

Trinn

1.

Roter eller juster 3D-karlaget i forhold til det underliggende 2D-bildet.

2.

Når resultatene er tilfredsstillende, velger du Next for å fortsette.

Slik oppretter du en automatisk fusjon

Trinn

1.Velg Fusion for å starte fusjonen mellom bildeseriene.

2.

Verifiser fusjon.

3.

Velg Next for å fortsette.

Dialogboksen FusionDet er mulig å hoppe over Fusion-trinnet uten samregistrering av bildeseriedataene.

Det anbefales å velge Yes og fortsette med en automatisk fusjon når dialogboksen ovenfor vises.

Fusjonsfunksjoner

Funksjon 


Fusion: Optimerer den manuelt justerte fusjonen mellom bildeseriene.Velg Undo Fusion for å angre automatisk bildefusjonering.Reset og Undo Fusion deler samme plassering på verktøylinjen.

Når Undo Fusion brukes etter en automatisk fusjon, returneres karet til den manuelt justerte statusen det hadde før fusjonen.

Reset returnerer karet tilbake til den opprinnelige posisjonen, forut for manuell justering.Vessel Visible: Slår karoverlegget av eller på, for å hjelpe til med manuell fusjonsjustering. Standard transparens av karobjektet er 50 %, slik at bakgrunnsbildet også er synlig.

Vessel Complexity: Øker eller reduserer nivået av karkompleksitet som vises på bildeoverlegget.

Generelle funksjoner

Funksjon 


Åpner hovedskjermbildet til Content Manager.Åpner datavalg.


Bekrefter resultatene til det aktuelle trinnet og tar deg videre til neste trinn.Gå tilbake til forrige trinn.

Resultatene lagres ikke automatisk.

Slik fullføres fusjonen

Trinn

Etter fusjonsredigering velger du Next.

Art. nr. 60914-69NO

Paskelbimo data: 2015-08-05