Smartbrush Angio

Velge data

Slik velger du en pasient

Trinn

1.

Velg en pasient i Patient Browser.

2.

Velg Select.

Slik velges bilderTrinn

1.

Velg den bildeserien du ønsker å bruke ①.
Bildene vises under Selected Data ②.

2.

Velg OK .

Krav til bildedata

Smartbrush Angio krever at bildeseriedata inneholder vaskulære detaljer. Bilder som f.eks. CT eller MR skisseres automatisk.

Datavalg laster kun bildeseriedata som er relevante for angio-prosedyren og utelater alle data som ikke er relevante.

Egnede data er:

  • 2D-bildeserier: Frontale og laterale angiografiske projeksjoner kreves til registreringen/fusjonen med 3D-bildeseriene. Den dynamiske flytinformasjonen brukes også til visualisering og sammenligning med de anatomiske dataene.

  • 3D MR eller CT med kontrast: Forsterket kontrast er nødvendig for å separere den vasulære informasjonen.

  • Karobjekter: Karobjekter skisseres automatisk basert på valgte 3D-modaliteter med kontrast.

Karsegmentering

Valgte og uthevede bildeserier (merket med en oransje kantlinje) utløser prioriteten for karsegmentering.

Hvis det er valgt ulike bildemodaliteter, brukes den uthevede bildeserien først til karsegmentering. Segmenteringsfremdriften og bildeserien vises i infoområdet.

Slik definerer du bilderetningFor Angio Planning kreves en frontal og lateral bildeserie. Vanligvis vises orienteringsinformasjonen i DICOM-toppteksten ①.

Hvis skanneren ikke lagrer orienteringen, kan du utføre følgende manuelt:

Trinn

1.

Velg pennikonet ④.

2.

Velg bildeorienteringen blant de tilgjengelige alternativene ③.

3.

Velg OK.

Slik fjernes bilder

Trinn
Velg X ② for å fjerne bildeserien fra Selected Data.

Slik fullfører du datavalg

Trinn

Etter datavalg velger du Next.

Lagre endringer

Når du navigerer bort fra pasientvalget, vises følgende dialogboks:Alternativer

Save

Lagrer det opprettede innholdet og tar deg tilbake til pasientvalget.

Discard

Sletter alt det opprettede innholdet og tar deg tilbake til pasientvalget.
Art. nr. 60914-69NO

Paskelbimo data: 2015-08-05