Smartbrush Angio

Bruke Smartbrush Angio

Generell informasjon

Etter ROI-definisjon detekterer og danner Smartbrush Angio automatisk et 3D-nidusobjekt basert på de valgte anatomiske bildedataene. Dette objektet vises på hvert snitt i pasientens bildeserie.

Oversikt over hovedskjermbildet

Med Smartbrush Angio kan du manuelt fremheve og fininnstille interesseregioner innenfor de enkelte snittene.

Som standard viser 3×3 View en oversikt over det detekterte 3D-nidusobjektet som snitt. Hvert snitt er tilgjengelig for redigering. Hvis du valgte en annen visning ②, oppdateres 3×3 View ④ tilsvarende.Nr.Forklaring
Angiogramvisninger, f.eks. lateral venstre eller frontal høyre og deres respektive kontroller for angiogramavspilling.
Visningsalternativer:

 • Axial

 • Coronal

 • Sagittal

 • 3D

En oransje kantlinje indikerer at visningen er i bruk i hovedskjermområdet.
Bildesnitt av 3D-nidusobjektet.
Verktøylinje.
Rullegardinmeny over visninger.
Justerbar glidebryter for snitttykkelse.

Verktøylinjefunksjoner

Knapp

FunksjonScroll: Rull gjennom bildesnittene ved å dra musepekeren over det aktuelle snittet.Zoom: Zoom til interesseregionen ved å dra musepekeren over snittet.Bytt mellom 3×3 View og Single View og vis en rullegardinmeny over tilgjengelige fusjonerte bilder.Pan: Panorer til interesseregionen på bildene.

Posisjonen for klikk/trykk definerer visningssenter.Spor konturene til 3D-nidusobjektet på nytt.Retusjer enkelte snitt av 3D-nidusobjektet.Korriger ting som ikke er perfekte, og definer grensene mer nøyaktig.Velg Undo for å angre siste endring som gjøres.Juster lysstyrken ved å dra musepekeren over det aktuelle snittet.Roter rundt 3D-objektet ved bruk av Rotate.

Slik bruker du Smartbrush til å redigere nidusobjekter

Trinn

1.Velg 3×3 View blant View-alternativene.

2.

Sentrer og zoom inn på interesseregionen ved hjelp av funksjonene Zoom, Scroll og Pan.

3.Velg Smartbrush.

4.

Dra Smartbrush over det merkede området med en penslende bevegelse.

5.

Smartbrush merker alle tilknyttede piksler.

6.Hvis kantene på det merkede området ikke er korrekt separert fra det omliggende området, bruker du Erase til å definere disse grensene mer nøyaktig.

7.Bruk Scroll for å gå videre til neste snitt.

8.

Juster Slice Thickness ved behov (se Snittykkelse for mer informasjon).

9.

Gjenta trinn 4-8 til du er fornøyd med resultatene.

10.

Verifiser 3D-nidusobjektet.

11.

Velg Done for å fullføre angio-planleggingen.

Content Manager åpnes.

Slik bruker du Brush til å redigere nidusobjekter

Trinn

1.Velg Single View blant View-alternativene.

2.

Sentrer og zoom inn på interesseregionen ved hjelp av funksjonene Zoom, Scroll og Pan.

3.Velg Brush.

4.

Dra Brush over det merkede området med en penslende bevegelse.

5.

Brush merker alle tilknyttede piksler og skaper et objekt uten bruk av interpolering.

6.Hvis kantene på det merkede området ikke er korrekt separert fra det omliggende området, bruker du Erase til å definere disse grensene mer nøyaktig.

7.Bruk Scroll for å gå videre til neste snitt.

8.

Juster Slice Thickness ved behov (se Snittykkelse for mer informasjon).

9.

Gjenta trinn 4-8 til du er fornøyd med resultatene.

10.

Verifiser 3D-nidusobjektet.

11.

Velg Done for å fullføre angio-planleggingen.

Content Manager åpnes.

Lagre nidusobjektet

3D-nidusobjektet lagres i arbeidsflyten ved å velge Done.

Standard navnekonvensjon for 3D-nidusobjektet er:

 • Nidus (“3D-bildeserienavn”)

Slik viser du i 3DTrinn

1.

Velg 3D blant visningsalternativene ①.

Hovedskjermbildet viser 3D-visningen.

2.

Sentrer og zoom inn på interesseregionen ved hjelp av funksjonene Zoom, Scroll og Pan ②.

3.

For å bedre visningen kan du øke eller redusere Vessel Complexity ved hjelp av glidebryteren ③.

VisualiseringsfunksjonerDu kan vise 2D-angiografiprojeksjoner som videoer for å bidra til å korrigere nidusdeteksjon.

Trinn

1.

Velg enten frontal eller venstre/høyre angiografiprojeksjon på venstre side av skjermen.

2.

Klikk på avspill/pause-knappen ① for å avspille videoen i hovedskjermvisningen.

Klikk alternativt direkte på avspillingsknappen i valgt prosjektvindu.

Visningsalternativer

AlternativerForklaring
DSA ViewDigital Subtraction Angiography (Digital subtraksjonsangiografi): Viser angiografiavbildningen i gråtoner.
CIP ViewColor Intensity Projection (Fargeintensitetsprojeksjon): Dynamisk angioflow med fargekodet tidsinformasjon basert på DSA-bilder.
Red-Blue ViewRød-blå representerer tidlig-sen kontrastflowfase.

SnittykkelseFor å bedre visningen kan du øke Slice Thickness ved hjelp av glidebryteren ① i 3×3 View og Single View.

Visningene oppdateres tilsvarende og viser større bildedybde, på lik måte med maksimal intensitetsprojeksjon (MIP).

Dataendring

Enhver endring av ROI utløser skapningen av et nytt nidusobjekt.

Et eksisterende 3D-nidusobjekt som er endret, lagres i et nytt plan med samme navn.

Gjennomgå resultater

For å verifisere resultatene må du vurdere følgende:

 • Gjennomgå/sammenligne med projektivbilder

 • Gjennomgå CIP- og rød-blå-bilder

 • Snittykkelse

Advarsel
Advarsel

Angio Planning-utmating

Når en angioplan er fullstendig, lagres følgende utmating som DICOM-data etter valg av Done.

 • 3D-objekter (nidus og karsegmentering)

 • 2D CIP-bildeserier

 • Fusjoner (2D-projeksjoner med 3D MR- eller CT-volum)

Laste inn Angio Planning-data på nytt

Når angioplanleggingen er fullstendig, vil ny innlasting av behandlingsplanen hoppe over Fusion– og ROI-kontureringstrinnene. Det eksisterende resultatet vises i 3×3 View innenfor Brush.

Utmatingen kan brukes til ytterligere bildebehandling.

Art. nr. 60914-69NO

Paskelbimo data: 2015-08-05