Smartbrush Angio

ROI (interesseregion)

Generell informasjon

Bruk ROI til å definere interesseregioner, f.eks. en nidus på angiogrammet.

Slik brukes ROITrinn

1.

Rull gjennom bildene ved hjelp av glidebryterne ① (eller musehjulet) for å finne interesseregioner.

2.Velg ROI Brush.

3.

Fremhev en interesseregion i en visning gjennom å tegne en kontur ②.
Området merkes i blått og skaper en stråle ③ i den andre visningen.

4.

Merk interesseregionen i den andre visningen.

5.

Bruk ved behov ROI Erase til å definere grensene mer nøyaktig.

Velg alternativt Undo for å angre de forrige pensel-/utviskningstrinnene.

6.

Verifiser ROI Brush-objektet.

7.

Velg Next.

VisningsalternativerBruk rullegardinmenyen til å bytte mellom visningene DSA (gråtoner) og CIP (farge) for lettere å identifisere interesseregionene.

ROI-visningerNr.VisningForklaring
CIPColor Intensity Projection (Fargeintensitetsprojeksjon): Dynamisk angioflow med fargekodet tidsinformasjon basert på DSA-bilder.
DSADigital Subtraction Angiography (Digital subtraksjonsangiografi): Viser angiografiavbildningen i gråtoner.

Slik fullfører du ROI-redigering

Trinn

Etter ROI-redigering velger du Next.

Art. nr. 60914-69NO

Paskelbimo data: 2015-08-05